0850 441 0 488
Ürünler

Mesafeli Satış Sözleşmesi


                     tekburada.com aracılığı ile paylaştığınız kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunması çok önemlidir. Gizlilik Politikası kapsamında kişisel bilgilerinizi ne şekilde kullanacağımız hakkında ve bunların kullanım şekli konusunda bilgi sahibi olmanız için Gizlilik Politikasını okumanızı tavsiye ederiz. Gizlilik Politikasının Kapsamı;
                    Bu sitenin Gizlilik Politikası, tekburada.com kullanıcısı olmak amacıyla sizler tarafından bırakılan bilgiler için geçerlidir.
Bu bilgiler, tekburada.com izni olmadan hiç bir şekilde ticari ve kişisel amaç için kullanılmayacaktır.
Ancak bu bilgiler, tekburada.com tarafından müşteri profili oluşturmak amacıyla kendi bünyesinde kullanılabilir.
tekburada.com Müşterisi Olarak, Sahip Olduğunuz Gizlilik Haklarınız;
Kişisel olarak ifade edilebilecek bilgilerinizi bizimle paylaşmanız ve tekburada.com kullanıcısı olmanız adına, sahip olduğunuz gizlilik hakları şunlardır:
                    - E-posta adresiniz hiçbir şekilde başka kuruluşlara ticari ve kişisel amaç için verilmeyecektir.
                     - Girdiğiniz kullanıcı bilgileri ve kişisel bilgiler, sizin onayınız dışında diğer kullanıcılara açılmayacaktır.
                     - Kullanıcı Formu'na girdiğiniz tüm bilgileri yalnızca siz görebilir ve bu bilgileri yalnızca siz değiştirebilirsiniz. Bir başka okurun ya da kişinin sizinle ilgili bilgileri görmesi ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Sadece site yöneticileri size ulaşmak adına bilgilerinize ulaşır veya talebiniz üzerine bilgilerinizde değişik yapar. Bizimle paylaştığınız bilgilerin korunması tekburada.com ile paylaştığınız bilgileri koruma konusunda profesyonel bir bakış açısı getirilmiştir.
tekburada.com , güvenli sunucular, firewallar (güvenlik yazılımları) ve mali bilgilerin şifrelenmesi dahil, bilgilerinizi korumak için çeşitli güvenlik önlemleri almıştır.
                    Yukarıdaki Gizlilik Politikası, tekburada.com müşterisi olarak bireysellik haklarınızı koruma altına almaktadır.
  


Madde 1- Taraflar
1.1. Satıcı
Ünvan : Tekburada Teknoloji Anonim Şirketi
Adresi : Pınarbaşı Mah. Mahatma Gandhi Bulvarı, No:67/A, PK.72060 Batman/Merkez

Merkez - BATMAN 

Tel / Email : 0850 441 0 488  /  info@tekburada.com

1.2. Alıcı
Adı soyadı/TC.No
Adresi
Telefon
E-mail

Madde 2- Konu-Mesafeli Satış Sözleşmesi
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.tekburada.com
internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda
nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile
ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun
ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince
tarafların hak
ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim
bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil
olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve
masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma
hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve
itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık ,
anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından
bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit
ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme
hükümlerince kabul ve beyan eder.
http://www.tekburada.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme
ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu
sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı,
marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi,
teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği
gibidir.Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak
zorundadır.Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu
bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak
zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu
durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.
SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI'nın vermiş olduğu bilgiler
gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.
SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI'nın vermiş
olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI'ya ulaşamadığı
takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle
dondurur. ALICI'nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili
olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI'dan
herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar
görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Ürün /Ürünler
Adı , kodu : ;.. adet
Toplam Satış Bedeli : .... -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti :.... -TL

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih tarihtir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen,
tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla
taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri
borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini
ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran
durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen
mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim
tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir.
Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu
derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine
getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.
İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse,
taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş
olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri-Mesafeli Satış Sözleşmesi

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede
kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine
getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler barkomik.com' da alışveriş
yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru
olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından
dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat hatalarından firmamız
sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki
sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine
yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım,
fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak
alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.3 internetten kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka
havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir
hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.
Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil,
kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin
(EFT'nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli
gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden
gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri - Mesafeli Satış Sözleşmesi

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler
dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul
etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun
ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3. Alıcı, tekburada.com internet sitesinden satıcının isim,
unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel
nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat
koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler
ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını
iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır
ve internet ortamına uygun
şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda
teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme
koşullarının, ürün kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı
alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu tekburada.com
sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi
olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette
olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura
aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.


Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş: Mesafeli Satış Sözleşmesi

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli
işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan
sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu
nedenle siparişler, sevk edilmeden
önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili
gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili
ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği
telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak
sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi
istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği
an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da
havalenin (EFT'nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği
andır.
İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik
edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile
karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde
bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve
fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi
doğrultusunda ; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara
girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması
beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin
imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş
olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge
en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir.
Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve
manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme: Mesafeli Satış Sözleşmesi

İnternet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen
alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile
ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir.
Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale
ve/veya EFT yaparken Gönderen Bilgileri'nin Fatura Bilgileri ile
aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın
kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya
hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya
finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde,
Alıcı'nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcıya
göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcıya
aittir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili
faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından
ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri
gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve
ALICI arasındaki Kredi Kartı Sözleşmesi kapsamında uygulanacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

Sevkiyat:Mesafeli Satış Sözleşmesi

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler
satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.

Teslimat : Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine
teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin
gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür.
Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla
bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.

Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere
telefon ihbarlı olarak gönderilir.
Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk
bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal
olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde
sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir
sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa
teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul
etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde
olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu
değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye
ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine
info@tekburada.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal
bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim
alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer
Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise,
paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol
ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı
alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo
Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket
kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcıda
kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri
Hizmetlerine bildirilmelidir.

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Ürün İade:Mesafeli Satış Sözleşmesi
Alıcı malı teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma
hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği
uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile
birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki
iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra
imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi
diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir.Cayma hakkı
süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade
edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim
bedeli alıcı tarafından
karşılanmalıdır.
Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları
doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu
değildir.
Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini
içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren
en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa
tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir
masraf yüklemeden iade edecektir.
Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız
kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel
değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması
tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya
değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.
Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre
içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire
şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile
yapılmalıdır.
Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma,
kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit
edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile
iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.
Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine
iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı
tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile
ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı
yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya
ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı
takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi
kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz.
Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma
süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi
kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç
taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri
ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı,bankaya ürün bedelinin
tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan
taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumundakonuya
müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade
tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka
tarafından aktarılır.Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu
taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri
çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade
öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten
sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha
alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile
yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz.
Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili
yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı
ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü
olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya
nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının
Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından
yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.


Madde 10-Garanti- Mesafeli Satış Sözleşmesi

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan
ürünler her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar
dahilinde 2 yıl garantilidir: Satıcının garanti sorumluluğu
yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için
geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu
hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11- Gizlilik- Mesafeli Satış Sözleşmesi

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme
yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3.
şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti
çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her
türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi
elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri
sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir
şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon
sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler
yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme
prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri,
yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı
sonrasında gönderilebilir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen
değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının veya Satıcının
yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm
koşullarını kabul etmiş sayılır.